Громадська спілка «Сучасний погляд» за підтримки Українського Культурного Фонду продовжує втілювати у життя  проєкт «Інклюзивні сайти історико-культурних заповідників Рівненщини WCAG 2.1».

Розповідаючи про реалізацію проєкту – адаптацію інтернет-ресурсів Острозького та Дубенського музеїв,  ми також хочемо познайомити вас із історією встановлення Веб-доступності у світі.

Перехід від медичної моделі у розумінні інвалідності, коли зусилля були спрямовані виключно на лікування чи зменшення тієї хвороби, яка провокує інвалідність, а у разі неможливості лікування – створення спеціальних умов перебування для осіб з інвалідністю, до моделі соціальної, коли, власне, звертається увага на саму особу, повноту її прав та свобод, а вже після цього на медичні аспекти, призвів до появи й розвитку руху за права осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами. Бурхливий розвиток інтернету спровокував також дискусію про доступність Веб-середовища для людей з інвалідністю. Це своєю чергою вилилось у формування відповідної законодавчої бази.

Ухвалення законів про доступність в Європі запустила Конвенція ООН про права людей з інвалідністю (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD). Вона ухвалена в 2006 році та забороняє дискримінацію людей з інвалідністю.Цей міжнародний нормативно-правовий акт був ратифікований Україною у 2009 році. В контексті нашого короткого огляду цікаво буде звернути увагу на статтю 21, яка має назву «Свобода думки і переконань і доступ до інформації». Зокрема, в цій статті зазначено, що держави вживають усіх належних заходів для … забезпечення  осіб з інвалідністю інформацією, призначеною   для широкої   публіки, у доступних форматах і з використанням технологій, що враховують різні форми інвалідності, своєчасно й без додаткової плати.

В Європі є ще кілька важливих документів, які регламентують саме  питання про веб-доступність:

  • Директива про веб-доступність.
  • Європейський закон про доступність (поки не затверджений остаточно).
  • Європейський стандарт EN 301 549

В США є два найважливіших документи:

  • Розділ 508 – це один з розділів федерального Закону про реабілітацію 1973 року (Rehabilitation Act of 1973 або Rehab Act);
  • Закон про американців з інвалідністю (Americans with Disabilities Act – ADA)

Усі ці законодавчі акти опираються на перелік правил та рекомендацій із Інструкції з доступності веб-контенту (WCAG), розроблене Ініціативою поліпшення веб-доступу Консорціуму Всесвітньої павутини (WWWC).

Про неї і про всі інші законодавчі акти читайте у наступних дописах.